Dr n. med. Barbara Pietrucha *

Immunolog.

Dr n. med. Barbara Pietrucha jest znanym i niezwykle cenionym w środowisku medycznym pediatrą i immunologiem, specjalistą II stopnia w tych dziedzinach. Kieruje Poradnią Immunologii Klinicznej w Centrum Zdrowia Dziecka. Udziela konsultacji za pośrednictwem portali internetowych na tematy związane z pediatrią i odpornością u dzieci. Oprócz Poradni Immunologii w CZD,Kategoria: